Taal van de hond

 
 
Honden en mensen communiceren niet op dezelfde manier. Hierdoor ontstaan vaak misverstanden , soms met dramatische gevolgen voor de mens, meestal echter voor de hond die in een asiel terecht komt of nog erger een spuitje krijgt!


Gebruik makend van de moderne wetenschap en kennis die we hebben is het makkelijk om de taal van de hond aan te leren en zo op een duidelijke manier met je hond te communiceren.


Het eerste wat je je pup moet aanleren is zijn naam. Nog teveel puppies denken dat ze “zit” of “neen” heten ! Bevelen zoals “zit”, “liggen” enz hebben geen nut als de hond de handeling nog niet kent, ook ze hard roepen ipv zeggen zal niet helpen. Hoe je het dan wel moet doen kan je in familieverband snel leren met onze handige basiscursussen.


Je zal ook moeten weten wat de hond bedoelt met zijn gedragingen. Zijn taal bestaat onder andere uit :


  1. Lichaamshouding

  2. Aanraking

  3. Geluid (blaffen, grommen, ….)

  4. Reuk

  5. Visueel


Elkaar begrijpen is de basis van respect en vertrouwen en zorgt ervoor dat je gelukkig kan samenleven met je huisdieren!
Copyright © 2011 Taal van de hond. All Rights Reserved